รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป บริจาคช่วยงานเดือนคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 คุ…

Continue Reading รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป บริจาคช่วยงานเดือนคุณพ่อเรย์

“ลูกพ่อเรย์ ก็อตทาเลนต์” เวทีแสดงความสามารถของเด็กๆ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 ณ …

Continue Reading “ลูกพ่อเรย์ ก็อตทาเลนต์” เวทีแสดงความสามารถของเด็กๆ

กลุ่ม TEAMWORK มาบริจาคและเยี่ยมหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2555 กล…

Continue Reading กลุ่ม TEAMWORK มาบริจาคและเยี่ยมหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์

“โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่” ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์

เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 255…

Continue Reading “โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่” ศูนย์เรียนรู้อาชีพเกษตรกรรม โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์