คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกาย…

Continue Reading
Close Menu