คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

  วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกาย…

Continue Reading คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพฯ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

แถลงข่าว การรณรงค์ โครงการ “กองทุนข้าว” หรือ S O S Rice 2012

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานแถลงข่…

Continue Reading แถลงข่าว การรณรงค์ โครงการ “กองทุนข้าว” หรือ S O S Rice 2012