คมนาคม สนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการ แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ มูลนิธ…

Continue Reading คมนาคม สนับสนุนการก่อสร้างสะพานลอยสำหรับคนพิการ แห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน

ปิดฉากสวยงาม “เวียงพิงเกมส์” มหาไถ่คว้า 36 เหรียญทอง

ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับการแข่ง…

Continue Reading ปิดฉากสวยงาม “เวียงพิงเกมส์” มหาไถ่คว้า 36 เหรียญทอง

บ. ซูเลียน เหมาสินค้ากว่า 40,000 บาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ตลาดกลางสินค้าคนพิการ มหาไถ่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 คุณ…

Continue Reading บ. ซูเลียน เหมาสินค้ากว่า 40,000 บาท สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ตลาดกลางสินค้าคนพิการ มหาไถ่