“นายแอนดรู สแกดดิ้ง ทีซีที-ลอนดอน” เยี่ยมเยือนบ้านเด็กพระมหาไถ่

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ที่ผ่…

Continue Reading “นายแอนดรู สแกดดิ้ง ทีซีที-ลอนดอน” เยี่ยมเยือนบ้านเด็กพระมหาไถ่