เมืองพัทยา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณพ่อเรย์ เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” คนแรกของเมืองพัทยา

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้…

Continue Reading เมืองพัทยา ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณพ่อเรย์ เป็น “พลเมืองกิตติมศักดิ์” คนแรกของเมืองพัทยา