“ดอกลิลลี่ในสวนเอเดน” นิยายอักษรเบรลล์ สำหรับน้องตาบอด

วันนี้ (3 มิถุนายน 2556) บาทหล…

Continue Reading “ดอกลิลลี่ในสวนเอเดน” นิยายอักษรเบรลล์ สำหรับน้องตาบอด

พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาโดยกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ…

Continue Reading พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษาโดยกองทุนวิฑูรย์-นวลเพ็ญ ภัทรเลาหะ