คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ซิสเตอร์ทัศนีย์ สินประยูร คุณแ…

Continue Reading คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา