โรงแรม เบลล่า วิลล่า พัทยา และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมหารือออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ( Universal Design )

Universal Design คือ การออกแบบ…

Continue Reading โรงแรม เบลล่า วิลล่า พัทยา และโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ร่วมหารือออกแบบเพื่อคนทั้งมวล ( Universal Design )