หลักสูตรการฝึกอบรมเพาะต้นกล้าเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2558 …

Continue Reading หลักสูตรการฝึกอบรมเพาะต้นกล้าเยาวชนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

คอนเสิร์ตไม่ธรรมดา “ไชยา มิตรชัย” 28 กุมภาพันธ์ 2558

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีกับกิจกรรม…

Continue Reading คอนเสิร์ตไม่ธรรมดา “ไชยา มิตรชัย” 28 กุมภาพันธ์ 2558