ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบสิ่งของบริจาค

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ท…

Continue Reading ผู้เข้าอบรมผู้บริหารระดับสูง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบสิ่งของบริจาค

ลูกพ่อเรย์ ได้รับ รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ นา…

Continue Reading ลูกพ่อเรย์ ได้รับ รางวัลยุวสตรีพิการดีเด่น ประจำปี 2559