โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธา…

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2

บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคพรมปูพื้น

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณน้ำใ…

Continue Reading บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคพรมปูพื้น

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี

วันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2562 …

Continue Reading โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี