มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ…

Continue Reading มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 …

Continue Reading บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ…

Continue Reading โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา