มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 25…

Continue Reading มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัดเยี่ยมชมดูงานด้านคอลเซ็นเตอร์

มื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน คณะผ…

Continue Reading บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัดเยี่ยมชมดูงานด้านคอลเซ็นเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับนักเรียนใหม่

ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่ทุกท่า…

Continue Reading วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เปิดรับนักเรียนใหม่

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสน…

Continue Reading ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน