ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพระมหาไถ่

ก่อนที่จะเดินออกสู่โลกกว้าง คื…

Continue Reading ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวพระมหาไถ่