ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล  22 December 2018

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล 22 December 2018

การรับรางวัล

1 ผู้โชคดีทุกคน จะมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์โทรศัพท์แจ้งผลตามหมายเลขที่เขียนไว้
2 ประกาศผลรางวัลทาง th.fr-ray.org
3 ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล นำหลักฐานต่อไปนี้ ติดต่อรับรางวัลได้ที่ สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์
  ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มกราคม -วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลา09.00-17.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
  หางบัตร หมายเลขที่ถูกรางวัล 2. บัตรประจำตัวประชาชน

ที่  เลขบัตร ชื่อ นามสกุล รางวัลที่ได้
1 47194 CH   รางวัลที่ 1 ไอแพด
2 51489 FRF   รางวัลที่ 1 ไอแพด
3 547770 FRF   รางวัลที่ 1 ไอแพด
4 50576 FRF   รางวัลที่ 2 สร้อยทองคำสองสลึง
5 15177 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รางวัลที่ 2 สร้อยทองคำสองสลึง
6 65283 CH   รางวัลที่ 2 สร้อยทองคำสองสลึง
7 72876 CH   รางวัลที่ 2 สร้อยทองคำสองสลึง
8 31428 FRF   รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง
9 65669 SB   รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง
10 62846 OS   รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง
11 63343 OS   รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง
12 50893 FRF   รางวัลที่ 3 สร้อยคอทองคำหนึ่งสลึง
13 31325 FRF   รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
14 73367 CH   รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
15 30471 VT   รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
16 74905 SN   รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
17 30467 SB   รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
18 73367 OS   รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
19 13712 ธนิก ชัยกระดิษกุล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
20 46285 วันเพ็ญ บุญคำมูล รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำครึ่งสลึง
21 3396 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
22 53349 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
23 14022 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รางวัลที่ 5 จักรยาน
24 31971 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
25 32554 SB   รางวัลที่ 5 จักรยาน
26 30480 VT   รางวัลที่ 5 จักรยาน
27 74039 CH   รางวัลที่ 5 จักรยาน
28 44071 ร.ร แซนด์แอนด์รูล   รางวัลที่ 5 จักรยาน
29 54464 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
30 53178 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
31 28519 RV   รางวัลที่ 5 จักรยาน
32 00708 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
33 11333 SN   รางวัลที่ 5 จักรยาน
34 27991 CH   รางวัลที่ 5 จักรยาน
35 49016 CH   รางวัลที่ 5 จักรยาน
36 28521 RV   รางวัลที่ 5 จักรยาน
37 17359 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รางวัลที่ 5 จักรยาน
38 13939 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รางวัลที่ 5 จักรยาน
39 62012 CH   รางวัลที่ 5 จักรยาน
40 04776 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
41 30238 SN   รางวัลที่ 5 จักรยาน
42 13894 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก รางวัลที่ 5 จักรยาน
43 74747 CH   รางวัลที่ 5 จักรยาน
44 28594 OS   รางวัลที่ 5 จักรยาน
45 01744 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
46 30239 SN   รางวัลที่ 5 จักรยาน
47 16206 VT   รางวัลที่ 5 จักรยาน
48 44066 ร.ร แซนด์แอนด์รูล   รางวัลที่ 5 จักรยาน
49 28979 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
50 03385 FRF   รางวัลที่ 5 จักรยาน
51 32850 RV   เครื่องใช้ไฟฟ้า
52 17165 ม.บัญชา  บุญเจริญ เครื่องใช้ไฟฟ้า
53 11292 SN   เครื่องใช้ไฟฟ้า
54 51015 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
55 32287 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
56 72852 SN   เครื่องใช้ไฟฟ้า
57 14084 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เครื่องใช้ไฟฟ้า
58 30156 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
59 76883 RV   เครื่องใช้ไฟฟ้า
60 04884 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
61 13214 วัชรินทร์ กิต์เดชปัญญา เครื่องใช้ไฟฟ้า
62 60525 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
63 29503 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
64 11098 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
65 15070 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เครื่องใช้ไฟฟ้า
66 47944 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
67 28491 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เครื่องใช้ไฟฟ้า
68 45355 ปราสาท องค์สวัสดิ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
69 14299 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เครื่องใช้ไฟฟ้า
70 28643 SN   เครื่องใช้ไฟฟ้า
71 05653 สนธยา ชี้แจง  (บอย) เครื่องใช้ไฟฟ้า
72 11817 SB   เครื่องใช้ไฟฟ้า
73 15256 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เครื่องใช้ไฟฟ้า
74 04004 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
75 45607 คงกฤษ์ บุญบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า
76 64269 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
77 02686 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
78   CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
79 64395 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
80 32068 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
81 29838 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
82 05179 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
83 05334 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
84 45613 คงกรณ์ บุญบำรุง เครื่องใช้ไฟฟ้า
85 44276 จิรภัทร คงนิยมพงศารุม เครื่องใช้ไฟฟ้า
86 62008 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
87 71630 CH   เครื่องใช้ไฟฟ้า
88 54724 FRF   เครื่องใช้ไฟฟ้า
89 46244 เทพปรีชา ทีบุญมา เครื่องใช้ไฟฟ้า
90 11113 SB   เครื่องใช้ไฟฟ้า
91 15768 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บัตรรับประทานอาหาร
92 02525 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
93 13251 อัมรา ก่องแก้ว บัตรรับประทานอาหาร
94 30097 CH   บัตรรับประทานอาหาร
95 46714 นลินี   บัตรรับประทานอาหาร
96 44176 ร.ร แซนด์แอนด์รูล   บัตรรับประทานอาหาร
97 28149 VT   บัตรรับประทานอาหาร
98 49843 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
99 76238 RV   บัตรรับประทานอาหาร
100 13828 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บัตรรับประทานอาหาร
101 12814 CH   บัตรรับประทานอาหาร
102 05600 พายุ บุญฤทธิ์ปริวัฒน์ บัตรรับประทานอาหาร
103 28168 VT   บัตรรับประทานอาหาร
104 15094 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บัตรรับประทานอาหาร
105 74754 CH   บัตรรับประทานอาหาร
106 44968 CH   บัตรรับประทานอาหาร
107 32215 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
108 05021 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
109 03988 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
110 61419 SN   บัตรรับประทานอาหาร
111 44690 VT   บัตรรับประทานอาหาร
112 30454 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
113 04349 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
114 01606 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
115 12828 CH   บัตรรับประทานอาหาร
116 54917 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
117 51727 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
118 73800 OS   บัตรรับประทานอาหาร
119 12171 CH   บัตรรับประทานอาหาร
120 63875 CH   บัตรรับประทานอาหาร
121 03125 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
122 00613 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
123 05608 พายุ บุญฤทธิ์ปริวัฒน์ บัตรรับประทานอาหาร
124 63848 CH   บัตรรับประทานอาหาร
125 31350 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
126 48458 CH   บัตรรับประทานอาหาร
127 05426 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
128 00614 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
129 13771 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บัตรรับประทานอาหาร
130 27901 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
131 12773 CH   บัตรรับประทานอาหาร
132 32139 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
133 44823 กัลยา ชุมคำลือ บัตรรับประทานอาหาร
134 29662 OS   บัตรรับประทานอาหาร
135 51026 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
136 60967 OS   บัตรรับประทานอาหาร
137 14771 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก บัตรรับประทานอาหาร
138 44930 CH   บัตรรับประทานอาหาร
139 04062 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
140 49677 FRF   บัตรรับประทานอาหาร
141 15467 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
142 14842 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
143 14999 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
144 29004 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
145 30121 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
146 11596 SB   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
147 14588 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
148 14405 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
149 13486 ธนัฐพร ธรรมโฆษก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
150 63257 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
151 61382 OS   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
152 76236 RV   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
153 02371 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
154 50243 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
155 73282 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
156 53939 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
157 06125 สมพล พันธ์มะลี เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
158 03084 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
159 46223 รัตนาพร ไชยสุนันท์ เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
160 54485 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
161 73303 SN   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
162 29003 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
163 46805 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
164 29323 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
165 29006 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
166 45363 ประสาท องค์สวัสดิ์ เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
167 62228 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
168 51431 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
169 49541 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
170 29005 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
171 46997 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
172 03486 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
173 49447 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
174 64641 SN   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
175 12607 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
176 15708 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
177 13378 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
178 48407 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
179 15468 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
180 05562 ภิรมยา วชิโล เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
181 30267 SB   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
182 72382 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
183 64512 OS   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
184 46234 ด.ช เทพปรีชา ทีบุญมา เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
185 53918 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
186 45654 มิ่งขวัญ CH เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
187 54698 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
188 14468 Elena Paterno เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
189 12627 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
190 05367 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
191 13814 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
192 62667 PS   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
193 29973 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
194 13074 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
195 51852 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
196 53308 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
197 75032 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
198 13966 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
199 54455 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
200 30270 SB   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
201 14124 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
202 05508 กาญจนา สายจีน เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
203 71790 SN   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
204 51435 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
205 11367 SB   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
206 64801 OS   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
207 29854 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
208 03592 FRF   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
209 15530 โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เสื้อมูลนิธิฯ โปโล
210 49346 CH   เสื้อมูลนิธิฯ โปโล

ขอขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ให้การสนับสนุนงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์
เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส และนักเรียนพิการ กว่า 850 คน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์
ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายประทานพรแด่ท่าน และครอบครัว ให้เจริญรุ่งเรือง มีสุขภาพแข็งแรงสืบไป

Close Menu