30 ปี อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

30 ปี อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.19.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยาได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล และพิธีมิสซารำลึกสถาปนา 30 ปี อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งก่อตั้งโดยบาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน หรือคุณพ่อเรย์

คุณพ่อพบเห็นคนพิการไม่มีงานทำ จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะช่วยเหลือคนพิการให้ได้เรียนหนังสือและมีงานทำ โดยคุณพ่อเรย์ได้ก่อตั้งโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ขึ้นมาฝึกอาชีพให้คนพิการอย่างไม่เป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2527 และโรงเรียนของคุณพ่อก็ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ซึ่งก็คือวันนี้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จึงเป็นที่มาของวันรำลึกการสถาปนา 30 ปี โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ในครั้งนี้

เวลา 09.00 น. ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อพัฒนาคนพิการ พูดเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนฯ และเหตุการณ์น่าประทับใจในอดีตเพื่อถ่ายทอดให้ครู บุคลากร และนักเรียนรุ่นหลังได้ทราบเพื่อเป็นแรงบันดาลใจต่อไป

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล

เวลา 17.00 น. เป็นพิธีมิสซา เพื่อรำลึกถึงการจากไปของ บาทหลวงเรย์มอนด์ อัลลีน เบรนนัน ผู้ก่อตั้ง โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นประธานในพิธี หลังจบพิธีทุกคนรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน