นิติศาสตร์บัณฑิตคนล่าสุด

นิติศาสตร์บัณฑิตคนล่าสุด

ทุกครั้งที่เราได้เห็นความสำเร็จของลูก ๆ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ทำให้พวกเรามีกำลังใจและความภาคภูมิใจในการทำงานเพื่อพวกเขาเหล่านั้น ทำให้คติพจน์ "เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ" ดังชัดขึ้นในจิตใจอยู่ตลอดเวลา

วันที่ 4 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชรพร แซ่ลี หรือน้องแอน ลูกสาวของบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ของเราค่ะ ที่สำเร็จการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร "นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1" (ลำดับที่ 3 / เกรดเฉลี่ย 3.65) จาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ สวนอัมพร …ขอความสำเร็จในชีวิตจงมีแก่เด็กๆ ทุกคน สืบไป …ยินดีและภูมิใจยิ่ง