Big C บริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว

Big C บริจาคคอมพิวเตอร์ใช้แล้ว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยาใต้ และสาขาพัทยากลาง นำโดย คุณภัทราวรรณ ศรีโกไสย ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า สาขาพัทยาใต้ และคุณนพรัตน์ พรหมพูน ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า สาขาพัทยากลาง พร้อมด้วยพนักงานจำนวนหนึ่ง ได้มามอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วคุณภาพดี และสิ่งของอีกจำนวนหนึ่ง ในโครงการ "มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา" ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมีอาจารย์อุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา เป็นตัวแทนรับมอบ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ด้วย