ข่าวสารและกิจกรรม

Buddhist Lent

Father Ray Children’s Home

Buddhist Lent begins in Thailand, which will see the monks returning to their temples for three months of meditation and contemplation.

To make merit devotees offer alms to the monks, including an offering of large candles. This tradition of large candles goes back many years before most temples were wired for electricity.

Candles have become such a part of the beginning of Buddhist Lent that some towns in northern Thailand hold festivals were communities’ parade huge floats made entirely of candles.

Here in Pattaya the residents from the Father Ray Children’s Home welcomed nine monks who performed a special blessing for lent.

Father Ray Children’s Home

Buddhist Lent begins in Thailand, which will see the monks returning to their temples for three months of meditation and contemplation.

To make merit devotees offer alms to the monks, including an offering of large candles. This tradition of large candles goes back many years before most temples were wired for electricity.

Candles have become such a part of the beginning of Buddhist Lent that some towns in northern Thailand hold festivals were communities’ parade huge floats made entirely of candles.

Here in Pattaya the residents from the Father Ray Children’s Home welcomed nine monks who performed a special blessing for lent.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Buddhist Lent

Lighting the Way

Pattaya Redemptorist School for the Blind

From the middle of July to the middle of October, a total of three months, Buddhist monks throughout Thailand will perform Buddhist Lent.

It is a time when monks return to their temples for the duration of the rainy season where they spend their time meditating. Devotees make merit by offering alms to monks, including food, soap, incense sticks, new robes and candles.

The candles were essential in past years before temples were wired for electricity. Over the years the candles became bigger and more elaborate, and have now become the center point of the presentation.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Lighting the Way

ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ แห่เทียนพรรษา

ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา นางออรอรา ศรีบัวพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2554 ของคณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ โดยคณะครู อาจารย์ และนักเรียนกว่า 100 คน ได้ตั้งขบวนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ (เพิ่มเติม…)

Continue Reading ร.ร. สอนคนตาบอดพระมหาไถ่ฯ แห่เทียนพรรษา

Enough food for everyone

Father Ray Children’s Home

Almost every Saturday afternoon a small group of boys from the Father Ray Children’s Home attend cooking classes. This past week a visiting group of university students from China spent the afternoon cooking Chinese food, and as soon as the children found out that help was needed to make Chinese dumplings there was a mad rush and more helpers than could possibly fit into the kitchen.

After much rolling of pastry, chopping of vegetables, stirring of sauces and cooking the meat the food was ready to be wrapped in the pastry. (เพิ่มเติม…)

Continue Reading Enough food for everyone

Chinese is the future

Father Ray Children’s Home

With the Chinese nation becoming the second largest economy in the world, the people of Thailand know that knowledge of the Chinese language can only be of benefit.

Each Saturday morning whilst most of the residents of the Father Ray Children’s Home are learning English, a small group of children are receiving classes in Chinese, taught by the volunteers.

The classes only last one and a half hours, so the volunteers make the lessons as simple as possible, and also adding some fun to ensure the children retain what they are learning.

Each week the children greet their teachers with a traditional Thai greeting, followed by the Chinese translation, much to the amazement of the volunteers.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Chinese is the future

Paying Respect

Pattaya Redemptorist School for the Blind

The last Thursday in June is designated as Teachers Day at the Pattaya School for the Blind. Known in the Thai language as ‘Wai Kru’, the ceremony is the one time of the year the students pay respect to the teachers.

The teachers at the School for the Blind are dedicated to the children and their work, ensuring that the students learn subjects following the national curriculum, and also the gaining the skills and knowledge the blind children will need to live an independent life.

Principal and co-founder of the school, Khun Aurora Sribuapan, opened the ceremony by welcoming the students and teaching staff, and reminding the students of the work of their teachers.

Following the opening speech the students repeated the student oath of allegiance, promising to be good students and respect and honour their teachers.

One student from each class was then selected to present their beautifully (เพิ่มเติม…)

Continue Reading Paying Respect

Tropical Island Art Camp

บางกอกแอร์เวย์สจัดค่ายศิลปะเด็กเกาะสมุยปีที่ 12

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เด็กด้อยโอกาสจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จำนวน 8 คน ได้รับโอกาสที่ดีจากทางสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และโรงแรมอมารี ปาล์ม รีฟ เกาะสมุย เข้าร่วมค่ายยุวะศิลปะปีที่ 12 ที่อำเภอเกาะสมุย

เมื่อวันที่ 24-26 มิ.ย. 54 ที่สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และสนามบินสมุย ร่วมกับเทศบาลอำเภอเกาะสมุย จัดโครงการค่ายยุวะศิลปะปีที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “ในหลวง 84 พรรษา” (เพิ่มเติม…)

Continue Reading Tropical Island Art Camp

Eggs for lunch

Father Ray Day Care Center

In many parts of the world the small speckled quail’s egg is a delicacy. Often found in upscale grocery stores they are often classed as a luxury food, with a price tag that is out of the price range for many.

However, here in Thailand quail eggs are as common as hen’s eggs, and young Thai children love to eat them. At the Father Ray Day Care Center the youngsters from class 3 were given a cooking class to help prepare eggs for lunch time.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Eggs for lunch

Wai Kru

Redemptorist Vocational School for People with Disabilities

The annual wai kru ceremony is a Thai ritual in which students pay respects to their teachers in order to express their gratitude and formalize the student-teacher relationship. It is regularly held near the beginning of the school year in most schools in Thailand, and always on a Thursday in the month of June.

Following the daily morning assembly every student from the Vocational School for People with Disabilities gathered in front of the main stage and welcomed the teaching staff, Thai and foreign volunteers.

Once all the teaching staff were seated one of the students led the others in repeating the students’ oath or paying respect to their teachers.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Wai Kru

Wai Kru

Father Ray Day Care Center

Each school, college and university will select a Thursday in June to celebrate what is known here in Thailand as ‘Wai Kru’. A ‘wai’ is when Thai’s place their two hands together as a mark of respect. ‘Kru’ is the Thai name for teacher, so ‘Wai Kru’ is the day when students pay respect to your teachers.

(เพิ่มเติม…)

Continue Reading Wai Kru