กิจกรรมเพื่อสังคม CSR

โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เ…

Continue Reading โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล กิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2562

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 25…

Continue Reading มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการรับโล่เกียรติคุณกิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัดเยี่ยมชมดูงานด้านคอลเซ็นเตอร์

มื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน คณะผ…

Continue Reading บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัดเยี่ยมชมดูงานด้านคอลเซ็นเตอร์

ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

เปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสน…

Continue Reading ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ 5 ศาสนา เรียนรู้วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกัน

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

ผู้บริหารมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อ…

Continue Reading มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ HUAWEI TECHNOLOGIES (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 …

Continue Reading บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงานมูลนิธิคุณพ่อเรย์

โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 ที่ผ…

Continue Reading โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธา…

Continue Reading โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายสื่อคนพิการรุ่น 2

บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคพรมปูพื้น

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบคุณน้ำใ…

Continue Reading บริษัทอินเตอร์เฟซฟลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคพรมปูพื้น