Christmas & New Year Party

Christmas & New Year Party

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ จัดงานเลี้ยงคริสต์มาสและปีใหม่ ประจำปีให้กับเด็ก และคนพิการในความดูแลของมูลนิธิฯ ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยได้รับการสนับสนุนอาหารจากคณะมาเซอร์และครู ผู้ปกครอง โรงเรียนเซ็นต์โยเซฟระยอง ซึ่งนอกจากอาหารอร่อย ๆ แล้ว เด็ก ๆ ยังได้สนุกสนานกับการแสดง และเกมสนุก ๆ ต่าง ๆ รวมถึงได้รับของขวัญพิเศษอีกมากมายอีกด้วย 

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการจัดงานคริสต์มาสและปีใหม่ของเราด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ