Christmas Party 2012

Christmas Party 2012

จบลงแล้วสำหรับงานเลี้ยงสำหรับเด็กๆ และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ประจำปี 2512 เมื่อค่ำของวันที่ 26 ธันวาคมที่ผ่านมา ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญเพื่อมอบของขวัญสำหรับเด็กๆ ได้สร้างความสนุก ความสุข ความเอร็ดอร่อยให้กับทุกคน

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบพระคุณทุกๆ น้ำใจดีที่มอบให้กับเด็กๆ และทุกๆ การสนับสนุนการดำเนินงานของเราในปีที่ผ่านมา มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ พวกเราจะตั้งใจและตั้งมั่นในปณิธานที่ว่า "เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ" ต่อไป และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านในโอกาสต่อๆ ไป