ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

มูลนิธิคุณพ่อเรย์

440 หมู่ 9 (ตู้ ป.ณ. 15, นาเกลือ) ถนนสุขุมวิท 145
ต. หนองปรือ อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี 20150

สำนักงานต้อนรับและรับบริจาค มูลนิธิคุณพ่อเรย์ หรือ เวลคัมเซ็นเตอร์

ยามเมื่อท่านต้องการติดต่อไปเยี่ยมโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่, โรงเรียนสอนคนตาบอด, เด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, บ้านเด็กพระมหาไถ่ บ้านแรกรับ หรือ หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์  สำนักงานต้อนรับจะเป็นผู้ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้ท่าน

สำนักงานต้อนรับ ตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์คณะพระมหาไถ่ ณ หลักกิโลเมตรที่ 145 ถนนสุขุมวิท

เวลาเปิดทำการคือ 8.00 น. ถึง 17.00 น.  เปิดทุกวัน

สำนักงานต้อนรับ มูลนิธิคุณพ่อเรย์