Curcuma Charity Party 2015

Curcuma Charity Party 2015

วันที่ 5 มิถุนายน 2558 คุณวนิดา อังศุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ลัดดา กรุ๊ป ได้จัดงาน “Curcuma Charity Party 2015” ขึ้นโดยมีจุดประสงค์มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยได้จัดงานลีลาศขึ้นที่โรงแรม Anantara Siam Bangkok Hotel คุณวนิดาได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ทั้งสิ้น 500,000 บาท และแขกผู้มีเกียรติในงานได้บริจาคร่วมกันอีก 500,000 บาท เป็นยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,000,000 บาท โดยมีคุณอัจจิมา ชวลิตธรรมรงค์ ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบพระคุณคุณวนิดาและแขกในงานทุกท่านที่ร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้กับเด็กด้อยโอกาสและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านและมีความสุขยิ่งๆขึ้นไปนะคะ/ครับ