Esso มอบห้องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์

Esso มอบห้องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นายอิศรา สุนทรวิภาต ที่ปรึกษากิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมและถ่ายภาพรับมอบห้องคอมพิวเตอร์ โดยสนับสนุนการก่อสร้างมูลค่า 200,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 20 เครื่อง แก่ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ เพื่อให้น้องนักเรียนเด็กพิเศษได้ใช้เรียนและฝึกทักษะต่อไป มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ