“Free Pretzel Day” 2016

“Free Pretzel Day” 2016

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฏาคม 2559 น้อง ๆ จากมูลนิธิคุณพ่อเรย์รับขนมจากร้าน อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) ในกิจกรรม “Free Pretzel Day” 2016 ณ สาขาบิ๊กซีเอกตร้าพัทยากลาง สาขารอยัลการ์เด้นพัทยา และสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช มูลนิธิฯ ขอขอบคุณในน้ำใจดีจากกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปีเสมอมา

IMG_5050