FWD ประกันชีวิต มอบรถวิลแชร์

FWD ประกันชีวิต มอบรถวิลแชร์

FWD ประกันชีวิต นำโดย Mr.Mike Praxton, CEO มามอบรถวิลแชร์ จำนวน 10 คัน แด่นักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา พร้อมทั้งสาธิตโครงการรถตู้สำหรับรับส่งคนพิการ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2557