CSR

มูลนิธิคุณพ่อเรย์
เกิดขึ้นจากสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยเหลือและให้การสงเคราะห์แก่เด็กและคนพิการให้มีการศึกษาและอาชีพ เพื่อเป็นคนมีศักดิ์ศรีในสังคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ปัจจุบันนี้ กำลังให้การดูแลกว่า 850 ชีวิต ใน 9 โครงการ

ท่านสามารถทำกิจกรรม CSR
ที่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้ในหลายรูปแบบ โปรดติดต่อได้ที่

คุณลัดดา รัตนโสภา (ดา)
 • คุณลัดดา รัตนโสภา (ดา)
 • ผู้จัดการ CSR และประสานงานระดมทุน
 • มือถือ: 089 160 3824
 • อีเมล: laddatatong@fr-ray.org
คุณเจตน์จันทร์ ตันติเดชามงคล (เจตน์)
 • คุณเจตน์จันทร์ ตันติเดชามงคล (เจตน์)
 • ผู้จัดการฝ่ายระดมทุนในประเทศ
 • มือถือ: 086 408 8047
 • อีเมล: jetjan-pr@fr-ray.org
คุณอัจจิมา ชวลิตธำรง (ต้อย)
 • คุณอัจจิมา ชวลิตธำรง (ต้อย)
 • ที่ปรึกษาอาวุโสงานระดมทุน
 • มือถือ: 081 723 5949
 • อีเมล: ajima@fr-ray.org

สิ่งจำเป็นและต้องการเสมอ

 • 1.เจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
 • 2.ผ้าเช็ดตัว ผ้าห่ม ผ้าปูเตียง ปลอกหมอน
 • 3.น้ำมันพืช น้ำตาล น้ำปลา ซีอิ้วขาว น้ำมันหอย
 • 4.นมจืด เส้นก๋วยเตี๋ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและอาหารแห้ง
 • 5.ค่าน้ำประปา ค่าน้ำดื่ม ค่าไฟฟ้า