อุปถัมภ์เด็ก

โครงการอุปถัมภ์เด็ก

เงิน 500 บาทต่อหนึ่งเดือน สำหรับใครบางคนอาจจะดูน้อยนิด แต่สำหรับเด็กหลายๆ คน เงินจำนวนนี้ทำให้พวกเขาได้มีปัจจัยสี่ รวมถึงการศึกษาที่ดีขึ้นในอนาคต

มูลนิธิคุณพ่อเรย์ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอุปถัมภ์เด็ก ๆ ในโครงการ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง หรือ ติดต่อตามที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ อีเมลด้านล่างนี้

โครงการอุปถัมภ์เด็กด้อยโอกาส

นางสาวสุภาวดี ศรีสมุทร
เบอร์โทรศัพท์ 038-428717 ต่อ 2077
อีเมล supawadee@fr-ray.org

นางสาวอารีรักษ์ สุภาพุฒ
เบอร์โทรศัพท์ 038-428717 ต่อ 2078
อีเมล areeruk@fr-ray.org