Give Love to Get Love

Give Love to Get Love

นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เยี่ยมชมและทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนคนพิการ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา ภายใต้โครงการ "Give Love to Get Love" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา