IHI TURBO TH กล้วยไม้

IHI TURBO TH กล้วยไม้

บริษัทไอเอชไอ เทอร์โบ ประเทศไทย จำกัด มอบทุนกว่า 7 หมื่น พัฒนาการศึกษา ศูนย์การเรียนรู้เรือนกล้วยไม้ และอาหารกลางวันแก่เด็กๆ บ้านเด็กพระมหาไถ่

เนื้อข่าว : บริษัทไอเอชไอ เทอร์โบ ประเทศไทย จำกัด นาย Kazuhiro Onitsuka ประธานบริษัท พร้อมด้วยพนักงานบริษัทกว่า 60 คน เข้าเยี่ยมเด็กๆ ที่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยการต้อนรับของบาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ นายศุภชัย สถีรศิลปิน ผู้อำนวยการบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา เจ้าหน้าที่และเด็กๆ ด้วยความยินดี

นาย Kazuhiro Onitsuka พร้อมด้วยพนักงาน ได้มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท พร้อมด้วยทุนฝึกฝนทักษะอาชีพอีก 20,000 บาท เพื่อซื้อพันธุ์ไม้ผลและกล้วยไม้ตัดดอก สำหรับให้เด็กผู้หญิงในช่วงวัยรุ่น (13 – 18 ปี) ได้เรียนรู้ทักษะทางเกษตรเรื่องการเลี้ยงดูไม้ตัดดอก นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ อีก 6,000 บาท

เรือนกล้วยไม้นี้ ทางบ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ โดยหวังให้เป็นหนึ่งแนวทางในการประกอบสัมมาอาชีพสำหรับเด็กจนสามารถเลี้ยงตนเองได้ในอนาคต

เวลาประมาณ 11.00 น. นาย Kazuhiro Onitsuka ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดเรือนกล้วยไม้อย่างเป็นทางการ หลังจากนั้นทุกคนได้ร่วมกันปลูกไม้ผล ซึ่งก็คือ ต้นมะม่วง หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับการปลูกต้นไม้ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัด ในขณะที่นั่งพัก เด็กๆ ได้ทำการแสดงรำดอกบัว และลีลาศให้พี่ๆ ไอเอชไอฯ ได้รับชมกัน ด้วยความน่ารักของเด็กๆ ก็ช่วยให้คลายเหนื่อยกันได้มากทีเดียว หลังจากนั้น เป็นเวลาอาหารกลางวันพอดี และที่พิเศษคือเด็กๆ ได้ทานขนมแสนอร่อยอีกมากมายที่พี่ๆ เตรียมมาให้หลังอาหารด้วย

ไม่เพียงแค่ในนามบริษัท ไอเอชไอฯ เท่านั้น กลุ่มสหภาพแรงงาน ไอเอชไอ ประเทศไทย จำกัด ยังใจดีมอบทุนการศึกษาอีกจำนวน 15,000 บาท มอบทุนค่าพันธุ์ไม้เพื่อการเรียนรู้อีก 2,500 บาท และค่าอาหารกลางวันเด็กอีก 6,000 บาท รวมแล้ววันนี้ทางกลุ่มไอเอชไอฯ ได้มอบเงินจำนวน 69,500 บาท พร้อมด้วยต้นทุนทางการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ …บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา มูลนิธิคุณพ่อเรย์ ขอขอบพระคุณในน้ำใจอันดีงามของท่านด้วยความจริงใจ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา