กิจกรรมยามเช้าของเด็กๆ

กิจกรรมยามเช้าของเด็กๆ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา

ทุกๆ เช้า ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพระมหาไถ่ พัทยา เด็กๆ ของเราจะได้เรียนภาษาอังกฤษ วันละ 1 ชั่วโมง

คุณครูก็คืออาสาสมัครนั่นเอง บทเรียนนี้เป็นการฝึกเด็กๆ ให้เรียนรู้การพูดภาษาอื่นที่ไม่คุ้นเคย แตกต่างจากภาษาไทย ซึ่งอาจจะขัดลิ้นกันบ้าง

เด็กๆ ได้ฝึกการออกเสียงตัวอักษร ตัวเลข เรียนรู้สี และวันต่างๆ ของสัปดาห์ และเด็กๆ รู้สึกว่าทุกวันเป็นการเรียนที่สนุกสนานแม้จะเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ตาม

เมื่อหมดชั่วโมง เป็นเวลาที่เด็กๆ รอคอย นั่นคือ อาหารกลางวัน เป็นที่น่าสังเกตว่า เวลาที่เด็กๆ อยู่ในห้องเรียนนั้นมีเสียงอึกทึก ครึกครื้นอย่างยิ่ง แต่เมื่อมาอยู่ในห้องอาหาร เสียงเหล่านั้นกลับหายไป เหลือไว้แต่ความเงียบ