Pattaya Charity Pool Tournament 2016

Pattaya Charity Pool Tournament 2016

“มูลนิธิคุณพ่อเรย์” เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จัดตั้งขึ้นเพื่อทำงานสาธารณกุศลด้านสังคมสงเคราะห์ กับผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้การศึกษาฝึกอาชีพ มีเด็กและคนพิการอยู่ภายใต้การดูแลกว่า 850 คน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “เราเป็นแสงแห่งความหวังของเด็กและคนพิการ” ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้จัดการแข่งขันการแข่งขันพูลการกุศล “Pattaya Charity Pool Tournament 2016” ขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นการแข่งขันครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการช่วยเหลือ สนับสนุนงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ การแข่งขันจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ The Legends Pool & Sport Bar

Naklua copy

พลู หรือ พ๊อกเก็ตบิลเลียดเป็นคิวสปอร์ตชนิดหนึ่ง  ปัจจุบันเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยม ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ  เป็นกีฬาที่เน้นความสนุกสนาน เล่นได้หลายคนและสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าหญิงหรือชาย ในเอเชียและทั่วโลก

ในการจัดกิจกรรมการแข่งขัน PATTAYA Charity Pool Tournament 2016 ในสโลแกน Together We Can ซึ่งนอกจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้รับการสนับสนุนจากเมืองพัทยาแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนจาก

  1. Legends Pool & Sport Bar
  2. สมาคมผู้ประกอบการสถานบันเทิง เมืองพัทยา
  3. สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก
  4. สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่ม ภาคตะวันออกแห่งประเทศไทย

โดยเปิดรับผู้ที่มีความประสงค์ นำทีมสมัคร เข้าร่วมการแข่งขันทีมละ 2 คน ค่าสมัคร 2,000 บาท/ทีม มุ่งเน้นความสนุกสนาน สามัคคี เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้คนทั่วไป ได้รู้จักงานของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ และมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนมูลนิธิคุณพ่อเรย์

ข้อมูลเพิ่มเติม  : คุณอัจจิมา ชวลิตธำรง      อีเมล: ajima@fr-ray.org   โทร. 081-723-5949