Redemptorist Vocational School for people with Disabilities (UK) ทำกิจกรรมที่ Day Care Center

Redemptorist Vocational School for people with Disabilities (UK) ทำกิจกรรมที่ Day Care Center

 

เมื่อวันอังคาร ที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 – 11.00 น. กลุ่มนักเรียนและครูจาก Redemptorist Vocational School for people with Disabilities (UK) จำนวน 15 คน ได้มาทำกิจกรรมกับเด็กๆที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่พัทยา นักเรียนได้แบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม กิจกรรมที่ทำ เล่นกับเด็ก ติดปะภาพการ์ตูน เล่นสีน้ำโดยใช้มือ เด็กๆได้รับความรู้และความสนุกสนานจากกิจกรรมนี้เป็นอย่างดี