RIS สอนทำตุ๊กตาน่ารัก

RIS สอนทำตุ๊กตาน่ารัก

วันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้ปกครองและนักเรียน จากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS) กรุงเทพ มาทำกิจกรรมสอนนักเรียนโรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่พัทยา และน้อง ๆ ศูนย์พัฒนาการเด็กพิเศษพระมหาไถ่ ในการประดิษฐ์ ประดับ ตกแต่งตุ๊กตาหมี ให้น่ารักสวยงาม เป็นการเสิรมทักษะด้านศิลปะและพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต