RV COVER DANCE CONTEST 2016

RV COVER DANCE CONTEST 2016

วันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณธนวัฒน์  หรือคุณตี๋ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ซึ่งมื้อกลางวันในครั้งนี้ เป็นพิซซ่าแสนอร่อย ทางหมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ได้จัดกิจกรรม RV COVER DANCE CONTEST 2016 มีเด็ก ๆ เข้าร่วมแข่งขันด้วยกันทั้งหมด 5 ทีม และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ คุณธนวัฒน์ได้เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลแก่เด็กๆที่เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วย หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆที่ท่านได้มอบให้แก่เด็ก ๆ ในวันนี้จะกลับคืนสู่ท่านอย่างทวีคูณ ส่งผลให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง เดินทางปลอดภัย ประสบความสำเร็จในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป ขอบคุณครับ/ค่ะ