S O S Rice 2012 เริ่มแล้ว

S O S Rice 2012 เริ่มแล้ว

เริ่มต้นขึ้นแล้วกับการรณรงค์ "กองทุนข้าว" หรือ "SOS Rice" ประจำปี 2012 ขอเชิญร่วมบริจาคข้าวสารและเงินเพื่อซื้อข้าวสาร สำหรับเลี้ยงดูเด็กและคนพิการ 850 คน หากพบเห็นน้องๆ ของเราตามห้างร้านในเมืองพัทยา ก็ร่วมด้วยช่วยกันทำบุญนะครับ