Summer Camp จบลงแล้ว

Summer Camp จบลงแล้ว

เช่นทุกปีที่ผ่านมา ในระหว่างช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน ห้องสมุดนอร์ทสตาร์ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ จะได้จัดกิจกรรมต้อนรับปิดเทอมได้ คือ "Smmer Camp" 

ปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2556 โดยมีการเรียนการสอนทั้งคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ศิลปะ มีกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ เด็กๆ ต่างได้รับความสนุกสนานและความรู้กันถ้วนหน้า

โดยในวันสุดท้าย วันที่ 26 เมษายน ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่เด็ก ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล เป็นผู้มอบ