โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์

เราให้การช่วยเหลือทั้งตัวเด็กเองรวมทั้งครอบครัวของเด็กด้วย พ่อแม่หรือผู้ปกครองเด็กจะได้เรียนรู้บทเรียนกระบวนการในการให้การดูแลบุตรหลานที่แตกต่างการมในแต่ละวัน ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถดูแลเด็กๆ กลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี

เด็กๆ ที่เข้ามาที่โรงเรียนฯ จะได้พบเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กพิเศษด้วยกัน โดยเฉพาะเด็กบางคนนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทราาบว่ายังมีคนอื่นที่เป็นเหมือนกับเขาอีกด้วย

ศูนย์พัฒนาการเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ในแต่ละวันเด็กๆ มาถึงโรงเรียนฯ พร้อมด้วยความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ บางครั้งก็มองตามพ่อแม่ที่มาส่ง แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็มีความสนใจที่จะเรียน

เราสอนอะไร?
เราสอนให้เด็กพิเศษเหล่านี้ได้อ่านและเขียนหนังสือ คณิตศาสตร์ที่ง่ายๆ และภาษาอังกฤษ

นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนรู้ทักษะชีวิต และเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเอง วิชาว่ายน้ำ ช่วยให้พวกเขาได้รู้จักกการเอาตัวรอดเมื่อตกน้ำ รวมถึงการเอาตัวรอดในสถานการณ์อื่นๆ ด้วย

เรามีคอร์สกายภาพบำบัดสำหรับเด็ก เพื่อกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรงในเด็กบางรายที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง นอกจากนี้พ่อแม่ก็ได้เรียนรู้วิธีการเพื่อนำไปฝึกบุตรหลานของตนได้เองที่บ้าน 

โรงเรียนเด็กพิเศษคุณพ่อเรย์ ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ฟื้นฟูและให้การศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ จะสามารถช่วยเหลือตนเอง สื่อสารกับบุคคลอื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข