UIC จีน ทำกิจกรรมอาสาสร้างประโยชน์ให้สังคมพัทยา

UIC จีน ทำกิจกรรมอาสาสร้างประโยชน์ให้สังคมพัทยา


หมู่บ้านเด็กพระมหาไถ่ พัทยา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ตัวแทนนักศึกษาจาก “วิทยาลัยยูไนเต็ด อินเตอร์เนชั่นแนล”  (United International Collage) ประเทศจีน 30 คน ได้เดินทางมายังประเทศไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่เด็กด้อยโอกาสและนักเรียนพิการในความดูแลของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ที่พัทยา ในโครงการ Volunteer Program

นักศึกษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีจิตอาสา และผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติจากวิทยาลัยดังกล่าว โครงการนี้ทางวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และปีนี้นับเป็นปีที่  4 ของโครงการ ซึ่งมีความพิเศษกว่าครั้งก่อนๆ ที่เป็นเพียง การทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ๆ

 

นายหยาง รง เฉิน (Yang Rong Zhen) หัวหน้ากลุ่มนักศึกษาเปิดเผยว่า การได้เป็นหนึ่งในตัวแทนเพื่อมาทำกิจกรรมอาสาสมัครในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกของตนเอง นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ๆ ที่ได้เห็นความแตกต่างขององค์กรที่ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กเสมือนเป็นครอบครัว โดยเฉพาะที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ ซึ่งมีการดูแลเด็กกลุ่มนี้ให้มีสภาพความเป็นอยู่เหมือนอยู่ที่บ้านจริง ๆ และมีคนดูแลเสมือนเป็นพ่อแม่ที่แท้จริง ซึ่งต่างกับที่ประเทศของเขาที่เป็นเพียงครูกับนักเรียน ที่สำคัญรู้สึกภาคภูมิใจที่ตนและเพื่อน ๆ ได้มามีส่วนร่วมสร้างสนามทรายไว้ให้เด็กกำพร้าที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ได้เล่นหลังเลิกเรียน และช่วยทำสวนเกษตรที่ฟาร์ม ได้ดูแลพืชผักสวนครัวตลอด 20 วันของโครงการ จนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตให้เด็ก ๆ ทั้ง 10 โครงการของมูลนิธิคุณพ่อเรย์ได้รับประทาน

และในช่วงบ่ายของวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ที่หมู่บ้านเด็กคุณพ่อเรย์ หลังจากที่นักศึกษากลุ่มนี้ได้สร้างสนามทรายเด็กเล่นเสร็จสมบูรณ์ บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเนคไทด์กลมพิมพ์สัญลักษณ์คุณพ่อเรย์ ให้แก่คณะนักศึกษา เพื่อแสดงความขอบคุณในน้ำใจอันดี