Summer Kids Camp

Summer Kids Camp

ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ที่ห้องสมุดนอร์ทสตาร์ ในมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายฤดูร้อน “Summer Kids Camp” โดยเปิดสอนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการประดิษฐ์งานศิลปะ

เด็กสนุกสนานกับการท่องโลกไอที พร้อมได้รับความรู้ และการประดิษฐ์งานศิลปะที่ผสมผสานการสอนภาษาอังกฤษไปพร้อมกัน ช่วงเวลา 1 สัปดาห์แลดูสั้นสำหรับเด็กที่กำลังสนุกสนานกับการเรียนรู้ ทางห้องสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆ จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบนี้อย่างสม่ำเสมอต่อไป